صنایع ایلیاکو

بازرگانی عیار تجارت گستر ایلیا

عیار تجارت گستر ایلیا با ماهیت فعالیت های بازرگانی و تولیدی در حوزه های واردات و صادرات تکنولوژی، ماشین و ابزارآلات صنعتی، تولید و بسته بندی صنایع غذایی، خدمات گردشگری، و خدمات مرتبط با وب نظیر دیجیتال مارکتینگ، طراحی وبسایت، تبلیغات اینترنتی، سئو و زیرساخت و شبکه تحت برند ایلیاکو

بازرگانی عیار تجارت گستر ایلیا

شرکت تولیدی و بازرگانی عیار تجارت گستر ایلیا