×

معرفی دستگاه های سنگبری (برش سنگ) - صنایع ایلیاکو

دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو

دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 85
دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 85 مناسب برش انواع کاشی ، سرامیک و سنگ های ساختمانی و موزائیک اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 125
دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 125 مناسب برش انواع کاشی ، سرامیک و سنگ های ساختمانی و موزائیک اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 150
دستگاه سنگبری کروم استیل ایلیاکو سایز 150 مناسب برش انواع کاشی ، سرامیک و سنگ های ساختمانی و موزائیک اطلاعات محصول

دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو

دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 150
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 150 مناسب برش سنگ و سرامیک های ساختمانی با دقت برش بالا اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 200
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 200 مناسب برش سنگ و سرامیک های ساختمانی با دقت برش بالا اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 260
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 260 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک های ساختمانی برای طول و عرض بیشتر و دقت بالا اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 320
دستگاه سنگبری لینرگاید ایلیاکو سایز 320 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک های ساختمانی برای طول و عرض بیشتر و دقت بالا اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری ترن واگن 200 ایلیاکو
دستگاه سنگبری ترن واگن 200 ایلیاکو مناسب برش سنگ های طول زیاد و وزن سنگین اطلاعات محصول
دستگاه جدول بر دی 600 ایلیاکو
دستگاه جدول بر دی 600 ایلیاکو مناسب برش انواع آجر ، جدول و سنگ های مالون و کرهای گرد اطلاعات محصول
دستگاه اسکوپ زن ایلیاکو
دستگاه اسکوپ زن ایلیاکو مناسب برای درآوردن جای بست اسکوپ (گیره سنگ نما) در پشت سنگ های نما اطلاعات محصول
بست اسکوپ (گیره سنگ نما) ایلیاکو
بست اسکوپ (گیره سنگ نما) ایلیاکو جایگزین سریع و کم خطر برای روش اسکوپ سیمی قابل استفاده برای سنگ و سرامیک پایداری سنگ در برابر زلزله و یخ زدگی اطلاعات محصول