×

معرفی دستگاه های سنگبری (برش سنگ) ایتالیایی برومینی

دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی

دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 160
دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 160 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک های ساختمانی با دقت برش بالا شاسی مستحکم و بالاترین کیفیت قطعات اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 200
دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 200 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک های ساختمانی با دقت برش بالا شاسی مستحکم و بالاترین کیفیت قطعات اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 260
دستگاه سنگبری لینرگاید برومینی سایز 260 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک های ساختمانی با طول و عرض بیشتر و دقت بالاتر شاسی مستحکم با بالاترین کیفیت قطعات اطلاعات محصول

دستگاه سنگبری لینرگاید سوپر برومینی

دستگاه سنگبری لینرگاید سوپر سایز 200
دستگاه سنگبری لینرگاید سوپر سایز 200 مناسب برش انواع سرامیک ساختمانی طول بیشتر ( کف چوب دریایی ، شاسی و قطعات قوی تر و بالاترین کیفیت ) اطلاعات محصول
دستگاه سنگبری لینرگاید سوپر سایز 260
دستگاه سنگبری لینرگاید سوپر سایز 260 مناسب برش انواع سنگ و سرامیک ، کوارتز و تایل ساختمانی با طول و عرض بیشتر و دقت بالاتر ( کف چوب دریایی ، شاسی و قطعات قوی تر ) اطلاعات محصول

دستگاه سنگبری کروم استیل سوپر برومینی

دستگاه سنگبری کروم استیل سوپر سایز 160
دستگاه سنگبری کروم استیل سوپر سایز 160 مناسب برش انواع سرامیک ساختمانی طول بیشتر ( کف چوب دریایی ، شاسی و قطعات قوی تر و بالاترین کیفیت ) اطلاعات محصول